Wspomnienia krakowskich kinomanek. Historia mówiona jako metoda badania recepcji kina

Paulina Haratyk

Abstrakt

Cinema in Memories of Women Viewers from Kraków. Oral History as a Methodology of Cinema and Spectatorship

The main issue of the text is to examine several different methods of studies of women as spectators. The most accurate methodology seems to be a paradigm of oral history, combining methods of history, ethnological studies and sociology. The idea of research on women’s spectatorship is based on interpersonal contacts and interviews with women who have either knowledge or experience of film culture. There were several interviews that had taken place before writing the article, and each of them was given by a women living in Kraków for years. The collected material provided an interesting approach to the history of women as viewers and participants of film culture.

 

Słowa kluczowe: history of cinema, oral history, women viewers, spectatorship, local cinemas
References

„Czas”, 2.10.1919, nr 254.

„Czas”, 5.10.1919, nr 257.

„Czas”, 8.10.1919, nr 260.

„Czas”, 10.10.1919, nr 262.

„Czas”, 12.10.1919, nr 264.

DeMille C.B., Czego pragnie publiczność?, „Ekran i Scena” 1926, maj.

Hallett H.A., Go West, Young Women! The Rise of Early Hollywood, University of California Press, Berkeley 2013.

Henrykowska M., Smosarska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.

Kałwa D., Historia mówiona w krajach postkomunistycznych. Rekonesans, „Kultura i Historia” 2010, nr 18.

Klejsa K., Saryusz-Wolska M. (red.), Badanie widowni filmowej. Antologia przekładów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014.

Kronika, „Czas. Dodatek poranny”, 17.11.1896, nr 265.

Kronika: Kinematograf w Krakowie, „Czas”, 14.11.1896, nr 263.

Kronika: Wieczór Jadwigi Smosarskiej, „Czas”, 17.03.1926, nr 62.

Lant A., Periz I. (red.), Red Velvet Seat: Women’s Writing on the First Fifty Years of Cinema, Verso, London–New York 2006.

Matuszek G., Kobiety a proces modernizacji – rekonesans galicyjskiej herstory, [w:] K. Fiołek,

M. Stala (red.), Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866–1914). Studia i szkice, Universitas, Kraków 2011.

Nacher A. (red.), Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji, raport badawczy, Kraków 2013, http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/2013/01/17/spacerowicze-nomadzi-i-sieciowi-lowcy-okazji (data dostępu: 2.09.2014).

Pabiś-Orzeszyna M., Kino atrakcji: historia, krytyka, mapa i kartografia, „Kultura Popularna” 2013, nr 3.

Paris-Film, „Czas”, 23.07.1919, nr 184.

Wyszyński Z., Filmowy Kraków: 1896–1971, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975.

Wywiad z rozmówczynią nr 1, Kraków, wypowiedź z 9.09.2014 r.

Wywiad z rozmówczynią nr 2, Kraków, wypowiedź z 14.06.2014 r.

Z.O., Kronika: Odczyt o kinie p. Smosarskiej, „Czas”, 21.03.1926.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.