Kobiety w historii kina i fotografii w Galicji

Małgorzata Radkiewicz

Abstrakt

Rozważania podjęte przez autorki tekstów zamieszczonych w niniejszym numerze „Przeglądu Kulturoznawczego” dotyczą różnorodnych zagadnień związanych z obecnością kobiet w kulturze wizualnej Galicji – fotograficznej i filmowej – zarówno jako jej kreatorek, jak i odbiorczyń. Wybór obszaru dawnego zaboru austriackiego podyktowany jest chęcią podjęcia lokalnych badań, ograniczonych do historycznego (i mitycznego) terenu o wyrazistej, choć niejednorodnej, tożsamości kulturowej wynikającej z politycznych, ekonomicznych, społecznych, ale i kulturowych uwarunkowań

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.