Przegląd Kulturoznawczy,2014, Numer 4 (22)

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Rok wydania: 2014
Redaktorzy numeru: Dorota Sajewska, Wojciech Szymański

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wielka Wojna: amnezja i anamneza

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 4 (22) , s. 361–367
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843860PK.13.031.3189

Niepokoje o post-człowieczeństwo: Witkacy i Wyndham Lewis  a doświadczenie Wielkiej Wojny

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 4 (22) , s. 368–382
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843860PK.13.032.3190

„Trucizna płynąca w moich żyłach”: postpamięć Wielkiej Wojny we współczesnych narracjach (auto)biograficznych

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 4 (22) , s. 383–395
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843860PK.13.033.3191

Antyherosi. Teatr na froncie Wielkiej Wojny

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 4 (22) , s. 396-410
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843860PK.13.034.3192

Traumatyczna niepamięć: doświadczenie Wielkiej Wojny w polskiej literaturze dwudziestolecia

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 4 (22) , s. 411–426
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843860PK.13.035.3193

„O jedno tylko proszę skromnie, nie zapomnijcie nigdy o mnie”. Zachodniogalicyjskie cmentarze wojenne w świetle nowych problemów i perspektyw badawczych

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 4 (22) , s. 427–447
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843860PK.13.036.3194

Omówienia i rozbiory

1914 – anty-opera Wielkiej Wojny

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 4 (22) , s. 448–450
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843860PK.13.037.3195

Wojna o pamięć: Wielka Wojna w literaturze kanadyjskiej

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 4 (22) , s. 451–453
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843860PK.13.038.3196

Kulturoznawstwo na rozdrożu?

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 4 (22) , s. 454–458
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843860PK.13.039.3197