„Trucizna płynąca w moich żyłach”: postpamięć Wielkiej Wojny we współczesnych narracjach (auto)biograficznych

Robert Kusek

Abstrakt

„The poison running in my veins”: postmemory of the Great War in contemporary (auto)biographical narratives

The paper addresses the issue of an inherited memory of the Great War and traces its manifestations in contemporary (auto)biographical narratives. Two writers’ memoirs, i.e. Christopher Isherwood’s Kathleen and Frank (1971) and Doris Lessing’s Alfred and Emily, (2008) have been selected for an in-depth analysis which aims to show how the children of the survivors/casualties of the Great War have struggled with – to use Doris Lessing’s expression – “the poison running in [their] veins”, namely with an inherited memory and trauma of the trenches. Most importantly, the paper postulates that literary and cultural studies on postmemory should be expanded, both thematically and generically, and cover the memory of the Great War.
 

Słowa kluczowe: Great War, postmemory, diaries
References

Assmann A., Cztery typy pamięci, przeł. K. Sidowska, [w:] eadem, Między historią a pamięcią. Antologia, red. M. Saryusz-Wolska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Assmann A., Re-framing Memory: Between Individual and Collective Forms of Constructing the Past, [w:] K. Tilmans, F. van Vree, J. Winter (red.), Performing the Past: Memory, History and Identity in Modern Europe, Amsterdam University Press, Amsterdam 2010.

Barlow A., The Great War in British Literature, Cambridge University Press, Cambridge 2010.

Bloch M., Rozważania historyka o plotce wojennej, [w:] idem, Dziwna klęska, przeł. K. Marczewska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

Branach-Kallas A., Uraz przetrwania. Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.

Buchholtz M., Henry James i sztuka auto/biografii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.

Bucknell K., Introduction, [w:] C. Isherwood, Diaries. Volume One: 1939–1960, Michael di Capua Books & HarperCollins Publishers, New York 1996.

Couser T.G., Memoir: An Introduction, Oxford University Press, Oxford 2012.

Czermińska M., O autobiografii i autobiograficzności, [w:] eadem (red.), Autobiografia, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.

Doyle A.C., His Last Bow, [w:] idem, Sherlock Holmes: The Complete Novels and Stories, t. 2, Bantam Classic, London 1986.

Finney B., Christopher Isherwood: A Critical Biography, Faber & Faber, London 1979.

Fryer J., Christopher Isherwood, Doubleday, Garden City, NY 1978.

Fussell P., The Great War and Modern Memory, Oxford University Press, Oxford 1975.

Hirsch M., Family Pictures: Maus, Mourning and Post-Memory, „Discourse” 1992–1993, no. 15 (2).

Hirsch M., The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture after the Holocaust, Columbia University Press, New York 2012.

Hynes S., A War Imagined: The First World War and English Culture, Collier Books, New York 1992.

Isherwood C., Diaries. Volume One: 1939–1960, Michael di Capua Books & HarperCollins Publishers, New York 1996.

Isherwood C., Kathleen and Frank, Vintage Books, London 2013.

Isherwood C., Liberation. Diaries. Volume Three: 1970–1983, HarperCollins Publishers, New York 2010.

Lehmann J., Christopher Isherwood: A Personal Memoir, Holt Rinehart & Winston, Boston, MA 1989.

Lessing D., Alfred and Emily, Harper Perennial, New York 2008.

Lessing D., Under My Skin. Volume One of My Autobiography to 1949, Harper Perennial, New York 1995.

Marquis C., Crossing Over: Postmemory and the Postcolonial Imaginary in Andrea Levy’s “Small Island” and “Fruit of the Lemon”, „EnterText” 2012, no. 9.

Moffat W., A Great Unrecorded History. A New Life of E.M. Forster, Farrar, Straus and Giroux, New York 2010.

Nixon R., Barker P., An interview with Pat Barker, „Contemporary Literature” 2004, vol. 45, no. 1.

Nycz R. (red.), Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, Universitas, Kraków 2011.

Sokołowska-Paryż M., Reimagining the War Memorial, Reinterpreting the Great War: The Formats of British Commemorative Fiction, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2012.

Szymański W., Obraz Wielkiej Wojny. MS 101 i homoeroiczna pamięć figuratywna, [w:] A. Smolak (red.), Grolsch – Artboom Festival w Krakowie. Twierdza Kraków, 15–29 czerwca 2012, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków 2012.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.