Przechwytywanie wszystkiego. Sprawozdanie z Transmediale 2015

Radosław Bomba

Abstrakt

Sprawozdanie z festiwalu Transmediale 2015

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.