Kino w wolnym tempie

Roman Szczepanek

Abstrakt

Recenzja: Rafał Syska, Filmowy neomodernizm, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2014, ss. 594

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.