Kampowa rzeczywistość miejskich flâneuses na fotografiach Lisette Model i Diane Arbus

Edyta Żyrek-Horodyska

Abstrakt

Camp reality of the urban flâneuses in the photography of Lisette Model and Diane Arbus

The main purpose of this essay is to discuss selected photographs of American photographers Diane Arbus and Lisette Model. The artists, who can be also called modern flâneuses, strolled the streets of Paris and New York in order to take pictures of the urban leisured class. An important element of the analysis is to demonstrate the women’s point of view presented in the works of Arbus and Model. Furthermore, particular works of these authors are discussed in the context of the camp theory, created by Susan Sontag. My aim is to prove that camp is reflected not only in the portrayed characters, but also it is included in the gaze of the artist.

 

Słowa kluczowe: Arbus, Model, photography, camp, Sontag, flâneuse
References

Adams R., Sideshow U.S.A.: Freaks and the American Cultural Imagination, University of Chicago Press, Chicago 2001.

Barthes R., Światło obrazu, przeł. J. Trznadel, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 1995.

Baudelaire Ch., Malarz życia nowoczesnego, przeł. J. Guze, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998.

Berman M., „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, przeł. M. Szuster, Universitas, Kraków 2006.

Bosworth P., Diane Arbus: A Biography, W.W. Norton & Company, New York 2005.

Crookston P., Extra Ordinary, http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2005/oct/01/photography (data dostępu: 1.02.2015).

Cymer A., Burżuje i grubasy na zdjęciach Lisette Model, http://www.swiatobrazu.pl/burzuje_i_grubasy_na_zdjeciach_lisette_model.html (data dostępu: 1.02.2015).

D’Souza A., McDonough T. (red.), The Invisible “Flâneuse”? Gender, Public Space and Visual Culture in Nineteenth Century Paris, Manchester University Press, Manchester 2008.

Eco U., Semiologia życia codziennego, przeł. J. Ugniewska, P. Salwa, Czytelnik, Warszawa 1996.

Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, przeł. A. Gierczak, Astrum, Wrocław 1999.

Gelder H. van, Westgeest H., Photography Theory in Historical Perspective: Case Studies from Contemporary Art, Wiley-Blackwell, Malden 2011.

Gibson G., Hubert’s Freaks: The Rare Book-Dealer, the Times Square Talker and the Lost Photos of Diane Arbus, Mariner Books, Harcourt 2008.

Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/05/11/AR2005051102052.html?nav=hcmodule (data dostępu: 28.02.2011).

Hughes R., Art: to Hades with Lens, „Time”, 13.11.1972, http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,910470,00.html (data dostępu: 2.02.2015).

Lacayo R., Photography: Diane Arbus Visionary Voyeurism, „Time” 2003, http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1006046,00.html (data dostępu: 1.02.2015).

Magala S., Szkoła widzenia, czyli świat w subiektywie aparatu fotograficznego, Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław 2000.

Malcolm J., Diana & Nikon: Essays on Photography, Aperture, New York 1997.

Nycz R. (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1997.

Rosenblum N., Historia fotografii światowej, przeł. I. Baturo, Baturo: Grafis Projekt, Bielsko-Biała 2005.

Schjeldahl P., Looking Back: Diane Arbus at the Met, „The New Yorker” 2005,

http://www.newyorker.com/archive/2005/03/21/050321craw_artworld (data dostępu: 2.02.2015).

Sontag S., Notatki o kampie, „Laciteratura na Świecie” 1979, nr 9, s. 306–323.

Sontag S., O fotografii, przeł. S. Magala, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986.

Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Woods M.N., Beyond the Architect’s Eye: Photographs and the American Built Environment, University of Pennsylvania Press, Cloth 2009.

Zawojski P., Susan Sontag. Fotografia jako rzeczywistość, http://www.zawojski.com/ 2010/03/07/susan-sontag-fotografia-jako-rzeczywistosc/ (data dostępu: 3.02.2015).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.