Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kabylowie i ich język we Francji – o konkretnym aspekcie podwójnego wyalienowania pewnej grupy społecznej

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 1 (27) , s. 1–17
Data publikacji online: 19 marca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.001.5041

Programming the Intangible Cultural Heritage of the City – Paradigms and Perception. The Case of the Ancient City of Nessebar

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 1 (27) , s. 18–34
Data publikacji online: 19 marca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.002.5042

Stygmat katastrofy a ochrona dziedzictwa kulturowego czarnobylskiej strefy wykluczenia

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 1 (27) , s. 35–48
Data publikacji online: 19 marca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.003.5043

Trudne dziedzictwo Łodzi – historyczna narracja w przestrzeni dawnego Litzmannstadt Getto

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 1 (27) , s. 49–59
Data publikacji online: 19 marca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.004.5044

Kłopotliwe dziedzictwo - historyczne osiedla robotnicze Górnego Śląska

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 1 (27) , s. 60–72
Data publikacji online: 19 marca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.005.5045

„Ogrody pamięci” – projekt rewitalizacji dziedzictwa ewangelickiego w Bielsku-Białej

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 1 (27) , s. 73–90
Data publikacji online: 19 marca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.006.5046

O „odzyskiwaniu” kultury etnicznej. Przykład polskich Tatarów

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 1 (27) , s. 91–103
Data publikacji online: 19 marca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.007.5047

Omówienia i rozbiory

O klikaniu w odświeżoną teksturę, czyli od teorii do analizy digitalnej fikcji (i innych przekazów) po polsku

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 1 (27) , s. 104–112
Data publikacji online: 19 marca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.008.5048

Transnarodowe badania kultury

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 1 (27) , s. 113–119
Data publikacji online: 19 marca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.009.5049