Artykuły

Ilość
Sortuj według

Uniwersytet w przecięciu świata i domu. W stronę afirmacji myślenia osobnego

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 121–134
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.010.5362

Akademicka Fordlandia

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 135–150
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.011.5363

Miasta (uniwersyteckie): wyobrażone?

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 151–162
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.012.5364

Ruchy społeczne na rzecz nauki. Przegląd subiektywny polskich inicjatyw ostatniej dekady

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 163–178
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.013.5365

Czy uniwersytet to już firma? Krytyczna analiza dyskursu na temat reformy szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 2008-2013

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 179–195
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.014.5366

Wilk nigdy nie będzie syty. Uniwersytety przemysłowe, komercjalizacja badań i współpraca nauki z biznesem

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 196–218
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.015.5367

Importowane imponderabilia

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 219–230
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.016.5368

Omówienia i rozbiory

Kategorie "źródłowe" i gry pojęciami w kulturoznawczej debacie

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 231–236
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.017.5369

Odpowiadanie miastu. Kulturowe studia miejskie

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 237–247
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.018.5370

Rzeczywistość (re)konstruowana przez obrazy. O kulturach wizualnych Niemiec w latach 1945-1949

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 248–262
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.019.5371

Ciemna materia jako perspektywa ekonomii politycznej sztuki

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 263–273
Data publikacji online: 22 sierpnia 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.020.5372