Odpowiadanie miastu. Kulturowe studia miejskie

Roma Sendyka

Abstrakt

Recenzja:

Kulturowe studia miejskie. Wprowadzenie, E. Rewers (red.), Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.