Rzeczywistość (re)konstruowana przez obrazy. O kulturach wizualnych Niemiec w latach 1945-1949

Ewelina Twardoch-Raś

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.