Ciemna materia jako perspektywa ekonomii politycznej sztuki

Hubert Gromny

Abstrakt

Recenzja:

Gregorgy Scholette, Dark Matter; Art and Politics in the Age of Enterprise Culture

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.