Kaja Silverman i jej koncepcja podmiotu

Alicja Helman

Abstrakt

Kaja Silverman and her concept of a subject

The author explores main subject of Kaja Silverman’s diverse ouvre. The theoretician combines linguistics, psychoanalysis, feminism, philosophy, art history and film studies to focus on a concept of a subject, with special interest for a feminine subject. Silverman promotes a concept, that signification cannot be in any way separated from a subject and cultural system, which generates it.
 

Słowa kluczowe: Kaja Silverman, subjectivity, film studies
References

Browne N., Narrative Point of View: The Rhetoric of “An Hasard Balthazar”, „Film Quarterly” 1977, vol. 31, no. 1.
Dayan D., The Tutor-Code of Classical Cinema, „Film Quarterly” 1974, vol. 28, no. 1. Przekład polski (fragm.): A. Helman, Widz wpisany w obraz, „Film na Świecie” 1989, nr 369.
Heath S., Notes on Suture, „Screen” 1977, vol. 18, no. 4.
Miller J.-A., La Suture (Éléments de la logique du signifiant), „Cahiers pour l’Analyse” 1966, no. 1.
Miller J.-A., Suture (Elements of the Logic of the Signifie), „Screen” 1977/1978, vol. 18, no. 4.
Oudart J.-P., La suture, „Cahiers du Cinéma” 1969, no. 211. Przekład polski: A. Helman, Suture, w: A. Helman (red.), Panorama współczesnej myśli filmowej, Universitas, Kraków 1992.
Peirce Ch.S., Selected Writings, Dover Publications, New York 1966.
Rothman W., The System of Suture, „Film Quarterly” 1975, vol. 29, no. 1.
Salt B., The Last of Suture?, „Film Quarterly” 1978, vol. 31, no. 4.
Silverman K., Subject of Semiotics, Oxford University Press, New York 1983.
Silverman K., The Acoustic Mirror: The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema, Indiana University Press, Bloomington 1988.
Silverman K., Male Subjectivity at the Margins, revised edition, Routledge, New York 1992.
Silverman K., Treshold of the Visible World, Routledge, New York 1996.
Silverman K., The World Wants Your Desire, w: Mobile Fidelities. Conversations on Feminism, History and Visuality, ed. M. Pachmanová. W wersji elektronicznej: „n.paradoxa”, online iss. no. 19, May 2006.
Silverman K., Farocki H., Rozmowy o Godardzie, przekł. i red. P. Kwiatkowska, Wydawnic­two MAMMAL, Warszawa 2015.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.