Electronic Literature Collection 3. Trzecia fala: czas post-Flashu, botów i generatorów

Urszula Pawlicka

Abstrakt

Szkic poświęcony jest antologii Electronic Literature Collection 3, opracowanej przez Stephanie Boluk, Leonardo Floresa, Jacoba Garbego, Anastasii Salter i wydanej przez Electronic Literature Organization w 2016 roku. Celem artykuły jest omówienie kolekcji w kontekście historii literatury elektronicznej i rozważań dotyczących obecności jej trzeciej fali. Pierwsza część szkicu poświęcona jest przybliżeniu historii literatury elektronicznej i wykazaniu podstawowych różnic między między poszczególnymi jej fazami. W drugiej części tekstu następuje omówienie antologii przy jednoczesnym udowodnieniu, że posiada ona cechy wyróżniające trzecią generację literatury elektronicznej. ELC3 charakateryzuje zatem zwrot w stronę globalizacji, rekonstrukcji literatury elektronicznej, znaczenia produkcji oraz rozwoju nowych platform medialnych. Celem szkicu jest wykazanie, że trzecia fala literatury elektronicznej kładzie nacisk na produkcję, mechanizm i operacyjność dzieła (Marino, Montfort, Wardrip-Fruin, Kirschenbaum), co widoczne jest w rozwoju prac generatywnych dominujących w ELC3

Słowa kluczowe: electronic literature, electronic literature collection, periodization, globalization, restoration, media platforms, generative work
References

Coover R., Literary Hypertext: The Passing of the Golden Age, 1999, http://nickm.com/vox/golden_age.html.

Gallix A., Is e-literature is just one big anti-climax?, „The Guardian” 2008, http://www.theguardian.com/books/booksblog/2008/sep/24/ebooks.

Grigar D., Electronic Literature: Where Is It?, „Electronic Book Review” 2008, http://www.electronicbookreview.com/thread/technocapitalism/invigorating.

Grigar D., Moulthrop S., Co-Pis, Pathfinders, od 2013, http://dtc-wsuv.org/wp/pathfinders/.

Hayles N.K., Electronic Literature: What Is It?, 2007, http://eliterature.org/pad/elp.html.

Hayles N.K., Electronic Literature: New Horizons for the Literary, University of Notre Dame Press, Notre Dame 2008.

Kirschenbaum M.G., Mechanism: New Media and the Forensic Imagination, The MIT Press, Cambridge and London 2008.

Marecki P., „Taroko Gorge” Nicka Montforta, w: P. Zawojski (red.), Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, Katowice 2015.

Montfort N., Taroko Gorge, 2009, http://nickm.com/taroko_gorge/.

Pawlicka U., Literatura cyfrowa a literackość i komunikacja literacka, w: E. Szczęsna (red.), Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, Universitas, Kraków 2015.

Pawlicka U., Towards a History of Electronic Literature, „CLCWeb: Comparative Literature and Culture” 2014, vol. 16, no. 5, http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.2619.

Pressman J., Digital Modernism: Making It New in New Media, Oxford University Press, Oxford 2014.

Ryan M.-L., Introduction, w: M.-L. Ryan (red.), Cyberspace Textuality. Computer Technology and Literary Theory, Indiana University Press, Bloomington 1999.

Special Issue: Netprov, „Hyperrhiz” 2015, no. 11, red. M.C. Marino, R. Wittig, http://hyperrhiz.io/hyperrhiz11/.

Special Issue: Globalizing Electronic Literature, „Hyperrhiz” 2016, red. S. Baldwin, R. Hosny, K. Opoku-Agyemang, http://hyperrhiz.io/cfp.html.

The Electronic Literature Collection vol. 1, red. N.K. Hayles, N. Montfort, S. Rettberg, S. Strickland, Electronic Literature Organization, College Park 2006, http://collection.eliterature.org/1/.

The Electronic Literature Collection vol. 2, red. L. Borràs, T. Memmott, R. Raley, B. Stefans, Electronic Literature Organization, Cambridge 2011, http://collection.eliterature.org/2/.

The Electronic Literature Collection vol. 3, red. S. Boluk, L. Flores, J. Garbe, A. Sal­ter, Electronic Literature Organization, Cambridge 2016, http://collection.eliterature.org/3/about.html.

Electronic Literature Organization, What Is E-Lit?, 2007, http://eliterature.org/what-is-e-lit/.

Wardrip-Fruin N., Expressive Processing: On the Process-Intensive Literature and Digital Media, Brown University, Providence 2006

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.