Zaproszenie do działania. Kulturoznawcza współpraca (z obrazami)

Agata Skórzyńska

Abstrakt

Karolina Charewicz-Jakubowska „Nimfa Post/Post Moderna. Działanie obrazów”, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2016, s. 316.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.