Wprowadzenie do tradycji badań dźwiękowych w Polsce

Tomasz Misiak

Abstrakt

The introduction to the tradition of sound studies in Poland

The article presents examples of research and related theories that starting from the specific issues related to sound (medical, musical or environmental) propose to think about the sound in a wider cultural perspective. In particular, attention was drawn to: the impact of the nineteenth century audio-visual media to think about the sound; medical analysis of the impact of sound on human health and the discussion of the ecology and the record industry. It allows examples to talk about the tradition of sound research in Poland, which contributed to increased interest in this issue today.
 

Słowa kluczowe: sound studies, phonography, audio culture, acoustic ecology
References

Bachmann-Medick D., Cultural turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.

Bal M., Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych, przeł. M. Bucholc, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012.

Bojanowicz K., Kuźmicki R., Olszewski W., Badania nad wpływem bodźca dźwiękowego na zachowanie się poziomu cukru we krwi oraz tętna, oddechu i ciśnienia tętniczego krwi, „Przegląd Lekarski” 1955, nr 3.

Bragg W., Świat dźwięków, przeł. J. Roliński, Mathesis Polska, Warszawa 1935.

Brdulak J., Eksploatacja magnetofonu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1979.

Chodyna B., Przygotowanie do pracy z płytoteką, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1966.

Dobrzański K., Człowiek i dźwięki. O kulturze słuchania radia, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1973.

Dobrzański K., Fonografika. Estetyka i pedagogika, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1969.

Gwizdalanka D., Strojenie trąb jerychońskich. Dźwiękowy narkotyk, „Ruch Muzyczny” 1987, nr 20.

Gwizdalanka D., Strojenie trąb jerychońskich. Happy New Ears!, „Ruch Muzyczny” 1987, nr 21.

Kittler F., Gramophone, Film, Typewriter, Stanford 1999.

Libera M., Muzyczuk D., Upadek nagrywania, „Glissando” 2016, nr 2 (29).

Misiak T., Krótki przyczynek do an-archeologii audio-wizualności. Polska – II połowa XIX wieku, „Kultura Popularna” 2013, nr 3 (37).

Ochorowicz J., O możności zbudowania przyrządu do przesyłania obrazów optycznych na dowolną odległość, „Kosmos” 1878, rocznik III.

Peiper T., Pisma wybrane, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979.

Peiper T., Radiofon, w: Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, red. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.

Siemieński M., Kultura a środowisko akustyczne człowieka, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1967.

The Sound Studies Reader, red. J. Sterne, Routledge, London–New York 2012.

Zielinski S., Archeologia mediów. O głębokim czasie technicznie zapośredniczonego słuchania i widzenia, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.