Co z jakością? O tym, jak Kronika Filmowa wraz z „Trybuną Ludu” walczyły o dobre i tanie radio dla każdego

Joanna Walewska

Abstrakt

What about quality? On how “Kronika Filmowa” and Trybuna Ludu battled for a good quality radio for everyone

This article discusses the development of the concept of “quality” in the relation to the strategies of Radio-engineering Plants “Diora” in Dzierżoniów and “Kasprzak” plants in Warsaw, which were two main producers of music equipment in the Peoples’ Republic of Poland. While taking into account the materials of Polish Newsreels and documents from both the Polish Radio and industrial plants’ archives, this analysis aims to show that the concept of “quality” was a subject of various modification and was influenced by such factors as official government’s policy and a propaganda, as well as the economical factors and social practices of users.
 

Słowa kluczowe: quality, stereo, radio-engineering industry, UNITRA
References

Archiwa

Archiwum Akt Nowych w Warszawie [AAN], KC PZPR, XI/775.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu/ o. Kamieniec Ząbkowicki [APWK], Zakłady Radiowe „Diora” w Dzierżoniowie – 596.

Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych [ODiZP], Telewizja Polska SA.

Wspomnienia słuchaczy dotyczące historii radia przesłane w związku z ogłoszoną w prasie i radiuRadiową Ankietą Wspomnień” z okazji 50-lecia PR, Spuścizna Macieja Kwiatkowskiego, Archiwum Polskiego Radia, MK-A/408.

Materiały Polskiej Kroniki Filmowej

Co z jakością?, PKF 74/47B, Kronika 1974.

Jeszcze o Targach, PKF 58/25A, Kronika 1958.

Milion z Kasprzaka, PKF 75/06B, Kronika 1975.

Na przykład „Kasprzak”, PKF 65/14B, Kronika 1965.

Przed III Zjazdem – zobowiązania zakładów pracy, PKF 59/03A, Kronika 1959.

Radia z Diory, PKF 76/09B, Kronika, 1976, Polska.

Radioodbiorniki jako nagroda dla chłopów, którzy odstawili świadczenia rzeczowe dla państwa, PKF 46/10, Kronika 1946.

Warszawskie salony, PKF 62/01A, Kronika 1961.

Literatura

Czy zmierzch radia z gramofonem?, „Diora. Gazeta Samorządu Robotniczego”, 22 lipca 1974.

DIO-RA-DIO. Zakłady Radiowe Unitra „Diora” w Dzierżoniowie, Wydawnictwo Przemysłu Maszynowego „WEMA”, Warszawa 1978.

Dobrzyński K., Człowiek i dźwięk. O kulturze słuchania radia, Warszawa 1973.

Guz L. i in., Bez reklamacji. Ankieta „Trybuny Ludu” na temat jakości, Warszawa 1966.

Kochanowski J., Tylnymi drzwiami. Czarny rynek w Polsce 1944‒1989, Wyd. Neriton, Instytut Historyczny UW, Warszawa 2010.

Mówi dyrektor „Diory” inż. Z. Jędryczka, „Diora. Gazeta Samorządu Robotniczego”, styczeń 1968.

Rynek czeka na „Jubilata-Stereo”, „Diora. Gazeta Samorządu Robotniczego”, 22 lipca 1974.

Ustawa z dn. 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej, Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, z 1946 r., nr 3, poz. 17.

Walewska J., Białecki M., Zakłady „IKA” jako przykład nacjonalizacji przemysłu radiotechnicznego po wojnie (z Maciejem Białeckim), w: Hi-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL, red. M. Sikora, IPN, Katowice 2017.

Wszoła T., Wzornictwo – problem zasadniczy, „Diora. Gazeta Samorządu Robotniczego”, listopad 1967.

Wszoła T., Żegnajciepromyki”, „Diora. Gazeta Samorządu Robotniczego”, styczeń 1968.

Yasuhara Y., The Myth of Free Trade: The Origins of COCOM 1945‒1950, „The Japanese Journal of American Studies” 1991, nr 4.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.