Odtworzyć tożsamość, odzyskać nowoczesność. Od plądrowania archiwów do rekonstrukcji nagrań

Dariusz Brzostek

Abstrakt

Rebuild identity, reclaim modernity. From plunderphonics to remastering archives

The aim of this work is to shed light on the cultural context of the contemporary practices in music production. The essay focuses on the use of the archival recordings (both: African-American free jazz heritage, and Polish Radio Experimental Studio tapes) in the process of the reinterpretation of basic cultural categories: „identity” (to rebuild „African-American identity” – Présence Americaine) and „modernity” (to reclaim „Polish modernity”). The field of my research are „Polish Radio Experimental Studio” albums produced by Polish label Bôłt Records, and series of free jazz albums produced by labels such as ESP-Disk, Nessa, NoBusiness Records and Transparency. The question is: are these practices a part of the interpretive research and/or a critical theory of the contemporary culture?
 

Słowa kluczowe: identity, modernity, free jazz, Polish Radio Experimental Studio, archives
References

Anderson I., This Is Our Music. Free Jazz, the Sixties, and American Culture, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2007.

Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przeł. A. Kryczyńska-Pham, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

Berendt J.E., Od raga do rocka. Wszystko o jazzie, przeł. S. Haraschin i in., Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1979.

Błaszczyk B., Polak melduje z kosmosu, w: Polak melduje z kosmosu, Bôłt Records 2014.

Born G., Rationalizing Culture: IRCAM, Boulez, and the Institutionalization of the Musical Avant-Garde, University of California Press, Berkeley 1995.

Brzostek D., Fantastyka naukowa wobec paradygmatu racjonalności, w: Словенсканаучнафантастика, Д. Ајдачић, Б. Јовић(yред.), Институтзакњижевностиуметност, Београд2007.

Brzostek D., Improwizacja, anarchia, utopia. O ideowym zapleczu freely improvised music, „Glissando. Magazyn o muzyce współczesnej” 2005, nr 3.

Brzostek D., Jak brzmi Lem? Opowieść w kilku obrazach (akustycznych), w: 30. Musica Polonica Nova. Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej. 8–16 kwietnia 2016 Wrocław, red. S. Wieczorek, Wrocław 2016.

Brzostek D., Sztuka dystansu. Awangarda w krzywym zwierciadle ponowoczesności, „Fragile” 2010, nr 2 (8).

Buchalski A., Konarski K., Wolff A., Polski słownik archiwalny, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 1952.

Burke P., Społeczna historia wiedzy, przeł. A. Kunicka, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2016.

Corbett J., Elms A., Kapsalis T., Pathways to Unknown Worlds. Sun Ra, El Saturn and Chicago’s Afro-Futurist Underground 1954–68, Whitewalls, Chicago 2006.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Gilroy P., Opuszczając Babilon. Rasa, klasa i autonomia, przeł. A. Miętek, w: Kultura i hegemonia. Antologia tekstów szkoły z Birmingham, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012.

Gould G., Perspektywy nagrań, przeł. J. Kutyła, w: Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, red. Ch. Cox i D. Warner, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2010.

Gregorczyk T., Jabłoński J., Pomyl się lepiej. Rozmowa z Johnem Tilburym, „Fragile” 2016, nr 3 (33).

Hall S., Tożsamość kulturowa a diaspora, przeł. K. Majer,„Literatura na Świecie” 2008, nr 1–2.

Harman G., Książę sieci: Bruno Latour i metafizyka, przeł. G. Czemiel, M. Rychter, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2016.

Heller M.C., Loft Jazz. Improvising New York in the 1970s, University of California Press, Oakland 2017.

Janion M., Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków 2006.

Jost E., Free Jazz, Da Capo Press, Vienna 1994.

Latour B., Nigdy nie byliśmy nowocześni: studium z antropologii symetrycznej, przeł. M. Gdula, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.

Libera M., Dlaczego partytury?, w: PRES Scores, Bôłt Records 2013.

MeintjesL., Sound of Africa!: Making Music Zulu in a South African Studio, Duke University Press, Durham 2003.

Miller P.D., Algorytmy: wymazywanie i sztuka pamięci, przeł. J. Kutyła, w: Kultura dźwięku.Teksty o muzyce nowoczesnej, red. Ch. Cox i D. Warner, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2010.

Niebur L., Special Sound. The Creation and Legacy of the BBC Radiophonic Workshop, Oxford University Press, Oxford 2010.

Off the Planet. Music, Sound and Science Fiction Cinema, red. Ph. Hayward, John Libbey Publishing, London 2004.

Pomian K., Zbieracze i osobliwości. Paryż – Wenecja XVI–XVIII wiek, przeł. A. Pieńkos, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2012.

Reynolds S., Retromania, Pop Culture’s Addiction to Its Own Past, Faber and Faber, London 2011.

Spicer D., Chains of the Heart, „The Wire” 2013, nr 356.

Stewart J., Wstęp do czarnej estetyki w muzyce, przeł. M. Iwińska, P. Paszkiewicz, w: Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentyczny?, t. 2, red. S. Morawski, Czytelnik, Warszawa 1987.

Studio eksperyment. Zbiór tekstów/Leksykon, red. M. Roszkowska, B. Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012.

Szlifirski K., Studio Eksperymentalne Polskiego Radia, w:PRES Revisited – Józef Patkowski In Memoriam, Bôłt Records 2010.

Wolański A., Słownik terminów muzyki rozrywkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Wu Ming 1, The Old New Thing is Newer than Ever, w: The Old New Thing. A Free Jazz Anthology, Abraxas/ESP-Disk 2006.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.