Performatywny zwrot od teatru ku teorii interpretacji

Piotr Kulpa

Abstrakt

Jakub Papuczys, Tour de France jako przedstawienie kulturowe,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.