Repozytoria nie-wiedzy? W stronę hermeneutyki paranoicznej

Dariusz Brzostek

Abstrakt

The Repositories of the Non-knowledge. Towards a Paranoiac Hermeneutics

This paper focuses on the problem of the non-knowledge and paranoiac hermeneutics in the Internet. This is constructivist and Lacanian approach to interpreting this problem, because the interpretive communities construct knowledge and collaboratively create a small web culture with the words of final vocabulary with shared meanings. According to Umberto Eco’s theory of paranoiac interpretation and Jacques Lacan’s explanation of paranoia the result of the overinterpretation is perfect, coherent world founded on the hermetic knowledge (secret, unoffi cial or antiscience). The Internet interpretive communities prefer “to not know” (as Jacques Lacan said – ne rien vouloir savoir), refuse official, mainstream science and choose the antiscientific approach to the process of accumulating and sharing knowledge (conspiracy theories, witchcraft, alternative medicine) to explain the reality.

Słowa kluczowe: Internet, non-knowledge, paranoiac interpretation, overinterpretation
References

Berger P.L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, przeł. J. Niżnik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Bińczyk E., Derra A., Grygieńć J. (red.), Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015.

Bondanella P., Umberto Eco, przeł. M.P. Markowski, Znak, Kraków 1997.

Bruner J., Kultura edukacji, przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Universitas, Kraków 2006.

Brzostek D.,Eksperci i amatorzy. O internetowych praktykach recenzenckich jako „systemach eksperckich”, w: P. Grochowski (red.), Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.

Brzostek D.,Groza (w) antropologii, czyli kulturoznawca jako potwór, w: D. Brzostek,
A. Kobus, M. Markocki (red.), Potworna wiedza. Horror w badaniach kulturowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016.

Brzostek D.,Jak „rodzą się” mity (w obiegu internetowym). Dwa przypadki z kręgu kultury iberyjskiej, w: W. Charchalis, B. Trocha (red.), Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej, Pracowania Mitopoetyki i Filozofii Literatury Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015.

Brzostek D.,Perwersyjne rozkosze audiofila. Między retromanią a obiektoseksualnością, „Kultura Współczesna” 2014, nr 4.

Brzostek D.,Praktyki grozy i praktyki narracyjne. Creepypasta: niesamowitość (w) sieci, „Literatura Ludowa” 2016, nr 3 (60).

Brzostek D., Recorded or Repressed? Towards the Anthropology of the Cassette Tape, „Glissando. Magazyn o muzyce współczesnej” 2014, nr 23.

Brzostek D.,Tekst (uczyniony) z kontekstu. Jak rozmawiamy o książkach, które nie istnieją?, „Litteraria Copernicana” 2016, nr 3 (19).

Brzostek D., Wspólnoty interpretacyjne i konstruowanie niemożliwego. Horror w świecie późnej nowoczesności, w: A. Gemra, A. Mazurkiewicz (red.), Literatura i kultura popularna. Badania i metody, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, Wrocław 2014.

Burroughs W.S., Niewidzialne pokolenie, w: idem, Wybuchowy bilet, przeł. M. Janiszewski, Vis-à-Vis, Kraków 2014.

Burroughs W.S., Rewolucja elektroniczna, przeł. H.R., http://www.siemysli.info.ke/rewolu­cja-elektroniczna-od-watergate-do-rajskiego-ogrodu-2/.

Burroughs W.S., To należy do ogórków, przeł. M. Szuster, „Literatura na Świecie” 2005, nr 7–8.

Chwedeńczuk B., Przekonania religijne, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.

Čolović I., Etno. Opowieści o muzyce świata w Internecie, przeł. M. Petryńska, Pogranicze, Sejny 2012.

Czech F., Spiskowe narracje i metanarracje, Nomos, Kraków 2015.

Czech F. (red.), Struktura teorii spiskowych, Nomos, Kraków 2014.

Eco U., Dwa modele interpretacji, w: idem, Czytanie świata, przeł. M. Woźniak, Znak, Kraków 1999.

Fink B., Kliniczne wprowadzenie do psychoanalizy lacanowskiej. Teoria i technika, przeł. Ł. Mokrosiński, Wydawnictwo Andrzej Żórawski, Warszawa 2002.

Fish S., Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi, przeł. A. Grzeliński, w: idem, Interpretacja, retoryka, polityka, Universitas, Kraków 2008.

Fish S., Czy na tych ćwiczeniach jest tekst?, przeł. A. Szahaj, w: idem, Interpretacja, retoryka, polityka, Universitas, Kraków 2008.

Geertz C., Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M. Piechaczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Głowiński M., Świadectwa i style odbioru, w: idem, Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej, Universitas, Kraków 1998.

Guattari F., Schizochaosmoza, przeł. M. Gusin, „Kronos” 2015, nr 4.

Hacking I., The Social Construction of What?, Harvard University Press, Cambridge–London 1999.

Haraway D.J., Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, Duke University Press, Durham 2016.

Harman G., Weird Realism: Lovecraft and Philosophy, Zero Books, Winchester–Washington 2012.

Lacan J., Seminarium III. Psychozy, przeł. J. Waga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Laclau E., Emancypacje, przeł. A. Sypniewska et al., Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2004.

Lovecraft H.P., Zew Cthulhu, w: idem, Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści, przeł. M. Płaza, Vesper, Poznań 2012.

Marak K., Wybrane fanowskie praktyki dochodzeniowe na przykładzie fandomu gier Silent Hill, „Studia Kulturoznawcze” 2015, nr 2 (8).

Millis J., Lacan on Paranoiac Knowledge, http://www.processpsychology.com/new-articles/Lacan-PP-revised.htm.

Stark R., Bainbridge W.S., Teoria religii, przeł. T. Kunz, Nomos, Kraków 2007.

Syřišťová E., Świat urojony, przeł. B.S. Kunda, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982.

Thacker E., Horror of Philosophy, vol. 1: In the Dust of This Planet, Zero Books, Winchester–Washington 2011.

Thacker E., Horror of Philosophy, vol. 2: Starry Speculative Corpse, Zero Books, Winchester–Washington 2015.

Thacker E., Horror of Philosophy, vol. 3: Tentacles Longer Than Night, Zero Books, Winchester–Washington 2015.

Trigg D., The Thing: A Phenomenology of Horror, Zero Books, Winchester–Washington 2014.

Vandendorpe Ch., Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, przeł. A. Sawisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.