Czy w Internecie wszystko staje się lepsze po dodaniu kota? (Michalina Rutka, Miau.pl czyli wychowanie na uboczu kultury)

Magdalena Kamińska

Abstrakt

Czy w Internecie wszystko staje się lepsze po dodaniu kota? (Michalina Rutka, Miau.pl czyli wychowanie na uboczu kultury)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.