Myśleć czy walczyć obrazem? Na marginesie książki Urszuli Tes (Urszula Tes, Człowiek, zbiorowość, pamięć w filmach dokumentalnych Ireny Kamieńskiej)

Jadwiga Hučková

Abstrakt

Myśleć czy walczyć obrazem? Na marginesie książki Urszuli Tes (Urszula Tes, Człowiek, zbiorowość, pamięć w filmach dokumentalnych Ireny Kamieńskiej)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.