Anka: „Kobieta uprawiająca myślenie”

Wojciech Józef Burszta

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.