Pożegnanie Profesor Anny Zeidler-Janiszewskiej

Ryszard W. Kluszczyński

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.