Pożegnanie Profesor Anny Zeidler-Janiszewskiej

Mirosław Filiciak

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.