Anna Zeidler-Janiszewska – rozmowa niedokończona

Alicja Kisielewska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.