Literary Practices and Performanes in Transmedia Environments: Introduction to the Special Issue

Monika Górska-Olesińska

Abstrakt
References

Goldsmith K., Uncreative Writing: Managing Language in the Digital Age, New York: Columbia University Press, 2011.

Hayles N.K., “Print Is Flat, Code Is Deep: The Importance of Media-Specific Analysis”, in: M. Kinder, T. McPherson (eds.),Transmedia Frictions: The Digital, the Arts, and the Humanities, Oakland, CA: University of California Press, 2014.

Kinder M., McPherson T., “Preface: Origins, Agents, and Alternative Archaeologies”, in:
iidem (eds.), Transmedia Frictions: The Digital, the Arts, and the Humanities, Oakland, CA: University of California Press, 2014.

Kluszczynski R.W., “Art@Science. About Relations between Art and Science”,in: idem (ed.), Towards the Third Culture: The Co-Existence of Art, Science and Technology, Gdańsk: Centrum Sztuki Współczesnej “Łaźnia”, 2011.

Kluszczyński R.W., “Nomadic Images: Transmediality and Hybridity in Contemporary Media Art”, Art Inquiry 2011, no. 15, p. 119-133.

Składanek M., “Transmedialność i postmedialność – dialektyka konwergencji i dywergencji w nowych mediach”,in: T. Załuski (ed.), Sztuki w przestrzeni transmedialnej, Łódź: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, 2010.

Załuski T., “Transmedialność?”, in: idem (ed.), Sztuki w przestrzeni transmedialnej, Łódź: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, 2010.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.