Przegląd Kulturoznawczy,2017, Numer 3 (33), Literary Practices and Performances in Transmedia Environments

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Rok wydania: 2017
Redaktor numeru: Monika Górska-Olesińska

Wydanie publikacji dofinansowane przez Polską Akademię Nauk oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydanie publikacji jest wynikiem grantu nr 3bH15017583 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki realizowanego w latach 2017–2019.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Literary Practices and Performanes in Transmedia Environments: Introduction to the Special Issue

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 3 (33), s. VII–XIII
Data publikacji online: 11 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.021.7791

From „Shiftbooks” to “Shiftliterature”. Categories of Literary Interfaces and Liberacy in Characterizing Literature of Transmedial Times

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 3 (33), s. 311–333
Data publikacji online: 11 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.022.7792

Textual Caves: Expanding the Literary Writing Space

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 3 (33), s. 334–349
Data publikacji online: 11 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.023.7793

Space and Landscape in Hearts and Minds: The Interrogation Project – Uncomfortable Proximities

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 3 (33), s. 350–363
Data publikacji online: 11 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.024.7794

Loss of Hover: Recreating Shockwave Vniverse as an App for iPad

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 3 (33), s. 364–371
Data publikacji online: 11 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.025.7795