Zamieszkiwanie miasta. Inicjatywy domów dla kobiet w przestrzeni modernistycznego Berlina oraz Krakowa w dwudziestoleciu międzywojennym

Małgorzata Radkiewicz

Abstrakt

Living in a city. Initiatives for building women’s houses in modern Berlin and Cracov in 1910s-1930s

The text examines connections between the development of modernizing cities in 1910s-1930s and the women’s issue. There are several examples of unique architectural concepts all over Europe in that time, including houses for women in Berlin, Kopenhagen and Prague. Especially Berlin could be regarded as a model modern city with women architects who took responsibility for new, feminist projects of houses for female population of different age and social background. Considering Poland, Cracow seems to be one of outstanding examples of a city where women’s initiative was strong enough to establish a foundation and to built two houses for female post workers. The Cracow leader of the group was Władysława Habicht who was strongly involved in both women’s and national issues. Thanks to her determination and hard work, women working at the local post-office could find a place of their own.
Słowa kluczowe: Women, modernization, emancipation, urbanization, modern architecture
References

Brożkowska A., Władysława Habichtówna. Solidarność albo śmierć! w: Przewodniczka po Krakowie emancypantek, t. II, red. E. Furgał, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków 2010.

Stratigakos D., A Women’s Berlin: Building The Modern City, University of Minnesota Press, Minneapolis 2008.

Witkowska H., Władysława Habichtówna (założycielka domów dla urzędniczek pocztowych), seria Życiorysy Zasłużonych Kobiet – Wydawnictwo Stowarzyszenia „Służba Obywatelska”, Skł. Gł. „Dom Książki Polskiej” w Warszawie, Kraków 1937.

Woolf V., Własny pokój, przeł. A. Graff, Sic!, Warszawa 1997.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.