Pretekstowość, pamięć i doświadczenie (Wojciech Józef Burszta, Preteksty, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015)

Paweł Tański

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.