Across and Beyond – w stronę kultury postcyfrowej (Across and Beyond – A transmediale Reader on Post-digital Practices, Concepts, and Institutions, red. Ryan Bishop, Kristoffer Gansing, Jussi Parikka, Elvia Wilk, Berlin, 2016

Arkadiusz Półtorak

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.