Review: Digital Media and Textuality:  From Creation to Archiving

Mateusz Felczak

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.