Klon umysłu, sobowtór, umysłowy bliźniak? Nieśmiertelność jako nieludzki inny

Katarzyna Nowaczyk-Basińska

Abstrakt
Mindclone, Doppelgänger, Mental Twin? Immortality as Non-human Other?
 
American project LifeNaut promotes technologically-mediated immortality and encourages to collect digital data (mindfiles) and biological material (biofiles) to prolong the life of a person after his/her death. In this paper I wonder how the procedure of gathering information brings us closer to creating a human look-alike and exceeding the mortality limits, analyzing the prototype of this idea – a humanoid robot BINA48. I invoke the concept of the uncanny valley to consider the issues of functional and external similarity of a robot and human as well as genetic determinism (in the context of Heather Dewey-Hagborg’s work), wondering how the instructions contained in the DNA can contribute to the creation of a faithful human equivalent. The arguments presented 
in this paper show that the archiving and processing of digital, as well as biological, data only leads to speculation based on a set of procedures and methods. There is no double-man, but his subjective representation. In addition, projects of technologically constructed immortality contribute to the broadening/redefinition of the concept of human, but so far, they do not guarantee life without death (immortality).
Słowa kluczowe: immortality, mindfiles, biofiles, uncanny valley, genetic determinism, Doppelgänger
References

Anzis M., Alternatives for Very Long-Term Storage of Personal Information and Materials, „Cryonics” 2013, vol. 34, no. 4, s. 12–15, http://www.terasemmovementfoundation.com/blog/310/alternatives-for-very-long-term-storage-of-personal-information-materials (dostęp: 23.01.2017).

Bakke M., Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.

Baudrillard J.,Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005.

Bauman Z., Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategiiżycia, przeł. N. Leśniewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Bendyk E., Przegalińska A.K., Ludzie idą w trans, „Polityka” 2016, nr 19, z. 3058.

Best Practices for Repositories: Collection, Storage, Retrieval and Distribution of Biological Materials for Research, ISBER, Third Edition, http://c.ymcdn.com/sites/www.isber.org/resource/resmgr/Files/ISBER_Best_Practices_3rd_Edi.pdf (dostęp: 30.01.2017).

Bina 48 Meets Bina Rothblatt – Part One, https://www.youtube.com/watch?v=KYshJRYCArE (dostęp: 30.01.2016).

Boston Dynamics, Changing Your Idea of What Robots Can Do,http://www.bostondynamics.com/ (dostęp: 19.01.2017).

Brzezińska A., Przegalińska A.K., Oko w oko z androidem. BINA48: Jestem jak gąbka. Pochłaniam każdą wiedzę, z którą się stykam, Gazeta.pl, http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,18816606,oko-w-oko-z-androidem-bina48-jestem-jak-gabka-pochlaniam.html#TRwknd (dostęp: 19.01.2017).

Cryonics: Alcor Life Extension Foundation, http://alcor.org/ (dostęp: 15.12.2016).

Dewey-Hagborg H., Stranger Visions [filmowa dokumentacja pracy], https://vimeo.com/121401212(dostęp: 19.01.2017).

Dewey-Hagborg H., Stranger Visions, Eyeo 2013 [wykład dotyczący pracy Stranger Visions], https://vimeo.com/71657839 (dostęp: 19.01.2017).

Eterni.me, http://eterni.me/ (dostęp: 19.01.2017).

Freud S., Niesamowite, w: idem, Pisma psychologiczne, t. 3, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 1997.

Graziano M., Endless fun, Aeon, https://aeon.co/essays/the-virtual-afterlife-will-transform-humanity (dostęp: 14.03.2018).

Grey A. de, Kiedy jakość i długość życia idą w parze, „Znak” 2013, nr 698–699.

Haraway D., Manifest Cyborga, przeł. E. Franus, „Magazyn Sztuki” 1998, nr 17, http://www.magazynsztuki.eu/old/archiwum/post_modern/postmodern_9.htm (dostęp: 19.01.2017).

Humanoid Robot – Gemonoid HI-1 Android Prototype, https://www.youtube.com/watch?v=uD1CdjlrTBM (dostęp: 19.01.2017).

Initiative 2045, http://2045.com/ (dostęp: 19.01.2017).

ISBER, http://www.isber.org/?page=BPR (dostęp: 30.01.2017).

Ishiguro H., Tele-operated Android of an Existent Person, http://www.geminoid.jp/projects/kibans/Data/Geminoid2.pdf (dostęp: 19.01.2017).

Jelewska A., Sensorium. Eseje o sztuce i technologii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.

Kurzweil R., Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii, przeł.
E. Chodkowska, A. Nowosielska, Kurhaus Publishing, Warszawa 2016.

Kurzweil R., Grossman T., Transcend: Nine Steps to Living Well Forever, Rodale, New York 2009.

LifeNaut, https://www.lifenaut.com/ (dostęp: 2.02.2016).

Mori M., The Uncanny Valley, IEEE Spectrum, 12.06.2012, http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/humanoids/the-uncanny-valley (dostęp: 30.01.2017).

MyLifeBits, https://www.microsoft.com/en-us/research/project/mylifebits/ (dostęp: 19.01.2017).

Newton C., Speak, Memory: When Her Best Friend Died, She Rebuilt Him Using Artificial Intelligence, http://www.theverge.com/a/luka-artificial-intelligence-memorial-roman-mazurenko-bot (dostęp: 19.01.2017).

Nowaczyk-Basińska K., Krionika – nieśmiertelność jako performans językowy, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2018, nr 143, s. 63–72.

Prawo Moore’a, w: Encyklopedia Zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/Prawo_Moore’a (dostęp: 5.05.2015).

Przegalińska A.K., Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję, Universitas, Kraków 2016.

Przegalińska A.K., Kto się boi sztucznej inteligencji?, „Forbes” http://www.forbes.pl/sztuczna-inteligencja-juz-niedlugo-moze-okazac-sie-rzeczywistoscia,artykuly,190701,1,2.html (dostęp: 12.05.2015).

Przegalińska A.K., The Return of the Uncanny Valley: We Know a Lot about Bots, But What Do We Know about Their Users?, Medium, https://medium.com/@Przegaa/the-return-of-the-uncanny-valley-we-know-a-lot-about-bots-but-what-do-we-know-about-their-users-fb6c6cefdc05#.ovulsav3a (dostęp: 30.01.2017).

Rothblatt M., The Goal of Technology is the End of Death, Global Future International Congress 2045, 15–16.06.2013, New York, Lincoln Center, https://www.youtube.com/watch?v=0Kbn0uvU5gs (dostęp: 15.12.2016).

Rothblatt M., The Terasem Mind Uploading Experiment, https://web.archive.org/web/20170302234837/https://www.cyberev.org/martine.pdf (dostęp: 14.03.2018).

Rothblatt M., Virtually Human: The Promise – and the Peril – of Digital Immortality,
St. Martin’s Press, New York 2014.

Sophia, Hanson Robotics, http://www.hansonrobotics.com/robot/sophia/ (dostęp: 19.01.2017).

Strelau J., Doliński D., Genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna,w: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008, s. 316–317.

Turkle S., Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy techniki, a mniej od siebie nawzajem, przeł. M. Cierpisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Wasilewska-Roszkiewicz P., Determinizm genetyczny – definicja, historia i znaczenie dla medycyny i etyki, „Etyka” 2013, nr 47, http://docplayer.pl/4518638-Determinizm-genetyczny-definicja-historia-i-znaczenie-dla-medycyny-i-etyki.html (dostęp: 19.01.2017).

Za 30 lat kobiety nie będą już rodzić dzieci..., Interia Tech, http://nt.interia.pl/raporty/raport-medycyna-przyszlosci/medycyna/news-za-30-lat-kobiety-nie-beda-juz-rodzic-dzieci,nId,1487049 (dostęp: 17.01.2017).

 

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.