Konstrukcje miejskości w projektach artystycznych Daniela Burena

Jakub Robaszkiewicz

Abstrakt
 Constructing the urban in the work of Daniel Buren
 
This article attempts to analyze two Daniel Buren’s artworks highlighting their intrinsic relations with urban space in order to show up, through meticulous research of the mise-en-scènes established by conglomerates of each artwork itself and urban surroundings, their basic presumptions relating to the spatio-cultural structure of the city. The author inquires about the urban ontology which underlies the Buren’s discursive postulate of activation of the eventness of place by his artistic interventions. From the investigation of the visual performance of Buren’s artworks arises also the issue of the function of the pictorial surface in relation to the three-dimensionality of the urban.
Słowa kluczowe: nieśmiertelność, mindfiles, biofiles, dolina niesamowitości, determinizm genetyczny, sobowtór
References

Bal M., Louise Bourgeois Spider: The Architecture of Art-Writing, University of Chicago Press, Chicago 2001.

Boehm G., O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów,przeł. M. Łukasiewicz, A. Pieczyńska-
-Sulik, Universitas,Kraków 2014.

Bryl M., Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, Wydawnictwo UAM, Poznań 2008.

Buren D., Beware!, w: U. Meyer, Conceptual Art, E.P. Dutton, New York 1972, s. 61–87.

Carrier D., Erwin Panofsky, Leo Steinberg, David Carrier: The Problem of Objectivity in Art Historical Interpretation,„The Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1989, vol. 47,
no. 4.

Deleuze G., Guattari F., A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia,transl. B. Massumi, University of Minnesota Press, Minneapolis 1987.

Deleuze G., Guattari F., Co to jest filozofia?, przeł. P. Pieniążek, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2000.

Derrida J., Prawda w malarstwie, przeł. M. Kwietniewska, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2003.

Fried M., Art and Objecthood,w: G. Battcock, E.P. Dutton (red.), Minimal Art: A Critical Anthology, Studio Vista, New York 1968.

Leśniak A., Obraz płynny. Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki, Universitas, Kraków 2010.

Lévi-Strauss C., Totemizm, przeł.A. Steinsberg, A. Zajączkowski, PWN, Warszawa 1968.

Lyotard J.F., Co malować? Adami, Arakawa,Buren, przeł. M. Murawska, P. Schollenberger, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

Merleau-Ponty M., Fenomenologia percepcji,przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.

Merleau-Ponty M., Oko i umysł. Szkice o malarstwie,przeł. S. Cichowicz, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 1996.

Merleau-Ponty M., Widzialne i niewidzialne,przeł. M. Kowalska et al., Fundacja Aletheia, Warszawa 1996.

Mitchell W.J.T., Czego chcą obrazy? Pragnienie przedstawień, życie i miłości obrazów,przeł. Ł. Zaremba,Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.

Rewers E., Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków 2005.

Sennett R., Upadek człowieka publicznego, przeł. H. Jankowska, Wydawnictwo Muza SA, Warszawa 2009.

Załuski T., Modernizm artystyczny i powtórzenie. Próba reinterpretacji,Universitas, Kraków 2008.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.