W kręgu idei

Sortuj według

Jak pocałować niebo. Program estetyczny Györgya Kepesa w kontekście powojennego kryzysu zaufania do instytucji naukowych

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36), s. 161–181
DOI 10.4467/20843860PK.18.009.9187

Elektryczny „zabobon”? Mesmeryzm wobec praktyk instytucjonalnych i naukowych Uniwersytetu Wileńskiego (1816-1818)

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36), s. 182–198
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.010.9188

You Never Step in the Same River Twice. Quixotic futures of tactical media. Interview with Brian Holmes by Arkadiusz Półtorak

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36), s. 199–208
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.011.9189

The sleep of reason. Arkadiusz Półtorak in conversation with Matthew Fuller

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36), s. 209–213
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.012.9190

Zalew irracjonalności? Niekoniecznie. O zaufaniu do nauki i jej autorytecie rozmawiają Łukasz Afeltowicz i Piotr Urbanowicz

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36), s. 214–223
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.013.9191

Pejzaże kultury

Jewish-Israeli Papercutting in the Light of Actor-Network Theory. Tracing the Chain of Transformations in Ethnographic Research

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36), s. 224–241
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.014.9192

Konceptualizacje snu i marzeń sennych w kulturach indygenicznych: perspektywa psycho-kulturowa

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36), s. 242–261
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.015.9193

Między afektami i emocjami

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36), s. 262–275
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.017.9720

Reportaż jako sztuka pamięci. Wokół książki 1945. Wojna i pokój Magdaleny Grzebałkowskiej

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36), s. 276–295
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.016.9194

Omówienia i rozbiory

Wernakularne praktyki cyberkultury (Magdalena  Kamińskia,  Memosfera.  Wprowadzenie  do cyberkulturoznawstwa)

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36), s. 296–303
Data publikacji online: 5 grudnia 2018

Zhipermediatyzowany obraz i redefinicje prawdy w kontekście fotografii cyfrowej (Teoria i estetyka fotografii cyfrowej. Antologia. Wybór, wprowadzenie i redakcja naukowa: Piotr Zawojski)

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36), s. 304–316
Data publikacji online: 5 grudnia 2018

Mapowanie Europy. Wokół książki Autorzy kina europejskiego VII (pod redakcją Patrycji Włodek i Kamili Żyto)

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36), s. 317–325
Data publikacji online: 5 grudnia 2018

Wizualny  kosmos  płyt – okładki  albumów  muzycznych. (Mateusz Torzecki, Okładki płyt. Rzecz o wizualnym uniwersum albumów muzycznych)

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36), s. 326–333
Data publikacji online: 5 grudnia 2018