W kręgu idei

Sortuj według

Introduction: Focus on Northern Ireland

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 3 (37), s. VII-X
Data publikacji online: listopad 2018

Home to a ghost: Ulster-Scots language and vernacular in Northern Irish culture since the Good Friday Agreement

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 3 (37), s. 335-347
Data publikacji online: listopad 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.018.10103

Belfast realism: northern city-scapes in Christina Reid’s drama

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 3 (37), s. 348-364
Data publikacji online: 30 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.019.10104

The Northern Ireland troubles: What was there to photograph?

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 3 (37), s. 365-380
Data publikacji online: listopad 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.020.10105

Verbo-visual rhetoric of Belfast murals

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 3 (37), s. 381-395
Data publikacji online: listopad 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.021.10106

Captain Jack White: Ulster prophet of dissent 

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 3 (37), s. 396-408
Data publikacji online: listopad 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.022.10107

Doing justice to the troubles: Imaginary reconciliations and restorative memory in post-agreement Northern Ireland

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 3 (37), s. 409-425
Data publikacji online: listopad 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.023.10108

OMÓWIENIA I ROZBIORY

W kręgu nowej humanistyki – przypadek polskiego kulturoznawstwa

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 3 (37), s. 426-434
Data publikacji online: listopad 2018

Ciało w ruchu jako przestrzeń doświadczeń afektywnych i procesów poznawczych. Sandra Frydrysiak, Taniec w sprzężeniu nauk i technologii. Nowe perspektywy w badaniach tańca, Wydawnictwo Przypis, Łódź 2017, ss. 422.

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 3 (37), s. 435-450
Data publikacji online: listopad 2018

Trwałość machiny metafor. Grzegorz Marzec, Metafory pamięci, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2017. Seria Nowa Biblioteka Romantyczna pod red. Marty Zielińskiej

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 3 (37), s. 451-456
Data publikacji online: listopad 2018

Fałszywa pamięć niewinności. Patrycja Włodek, Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018.

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 3 (37), s. 457-467
Data publikacji online: listopad 2018

O książce Andrzeja Gwoździa „Zaklinanie rzeczywistości. Filmy niemieckie i ich historie.1933-1949

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 3 (37), s. 468-471
Data publikacji online: listopad 2018