W kręgu nowej humanistyki – przypadek polskiego kulturoznawstwa

Eugeniusz Wilk

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.