Introduction: Focus on Northern Ireland

Katarzyna Bazarnik,

Leszek Drong

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.