Przegląd Kulturoznawczy,2018, Numer 4 (38), Imagining and Space in the Post-Digitality – Between Visibility and Nonvisibility (Special Issue)

Redaktorka naczelna: Anna Nacher
Zastępczyni redaktorki naczelnej: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarka redakcji: Justyna Janik
Rok wydania: 2018
Redakcja numeru: Anna Nacher

Wydanie publikacji dofinansowane przez Polską Akademię Nauk oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydanie publikacji jest wynikiem grantu nr 3bH15017583 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki realizowanego w latach 2017–2019.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Imaging and Space in the Age of Post-Digitality - Introduction

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38), s. VII–X
Data publikacji online: 13 marca 2019
DOI 10.4467/20843860PK.18.024.10362

Picturing the Dark Svalbard. Technology and the Invisible Landscape

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38), s. 473-492
Data publikacji online: 13 marca 2019
DOI 10.4467/20843860PK.18.025.10363

GREENING FACE: How Facial Expression is Made Sensible, from Pre-Christian Architectural Spaces to Post-Digital Smart Environments

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38), s. 493-535
Data publikacji online: 13 marca 2019
DOI 10.4467/20843860PK.18.026.10364

What You Touch Is (Not) What You See. The Haptic Unconscious and Digital In-corporeality in the Airport Space

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38), s. 536-549
Data publikacji online: 13 marca 2019
DOI 10.4467/20843860PK.18.027.10365

Skeuomorphs and Remediations: Working Environments for Consumer Virtual Reality Platforms

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38), s. 550-561
Data publikacji online: 13 marca 2019
DOI 10.4467/20843860PK.18.028.10366

Digitally Globalized Landscapes. The Evolution of Dataveillance Practices: Digital Distribution and Streaming Platforms

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38), s. 562-574
Data publikacji online: 13 marca 2019
DOI 10.4467/20843860PK.18.029.10367

Re-thinking Virtual and Physical Space through mobile technologies in William Gibson’s The Peripheral

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38), s. 575-587
Data publikacji online: 13 marca 2019
DOI 10.4467/20843860PK.18.030.10368

Sleep, Static Films and the Displacement of Attention and Distraction

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38), s. 588-597
Data publikacji online: 13 marca 2019
DOI 10.4467/20843860PK.18.031.10369

Recenzje

Rethinking Virtual Worlds: A Review of Gaming the System by David J. Gunkel

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38), s. 598-608
Data publikacji online: 13 marca 2019

City: creativity and mobility

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38), s. 609-618
Data publikacji online: 13 marca 2019