City: creativity and mobility

Natalia Brylowska

Abstrakt

Reviews: 

Mobility: Media, Urban Practices and Students’ Culture, edited by Marianna Michałowska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017, pp. 246.

Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic [Artists in Urban Space of Kraków and Katowice] by Monika Murzyn-Kupisz, Jarosław Działek, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych

Universitas, 2017, pp. 592.

References

Barszczewski J.P., Przymus kreatywności jako źródło cierpień. Życie i praca w obliczu neoliberalnej polityki zarządzania, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016.

Chudziński E., ed., Kultura studencka. Zjawisko – twórcy – instytucje, Kraków: Fundacja STU, 2011.

Dymnicka M., Przestrzeń publiczna a przemiany miasta, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013.

Filiciak M., Tarkowski A., “Kultura 2.0: nie/domknięty projekt”, Kultura Współczesna 2016, no. 1(88).

Florida R., The Rise of the Creative Class: and How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, New York: Basic Books, 2004 (Polish edition: R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2010).

Forkert K., Artistic Lives: A Study of Creativity in Two European Cities, Farnham, Surrey: Ashgate, 2013.

Landry Ch., The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators, Sterling, VA & London: Earthscan, 2008 (Polish edition: Ch. Landry, Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013).

Michałowska M., ed., Mobility: Media, Urban Practices and Students’ Culture, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017.

Murzyn-Kupisz M., Działek J., Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017.

“Tylko dostęp. Koniec kultury uczestnictwa?”, Kultura Współczesna 2016, no. (88).

Żakowska M., “Florida: Do diabła z klasą kreatywną”, Magazyn Miasta 2015, no. 2(10).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.