Przegląd Kulturoznawczy,2019, Numer 1 (39), Varia

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Rok wydania: 2019

Wydanie publikacji dofinansowane przez Polską Akademię Nauk oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydanie publikacji jest wynikiem grantu nr 3bH15017583 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki realizowanego w latach 2017–2019

W kręgu idei

Sortuj według

Od obrazów (audiowizualnych) do postobrazów (hybrydycznych). Perspektywa teoretyczna

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 1 (39), s. 1-14
Data publikacji online: 27 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.001.10896

Refleksje o fotografii w twórczości Chrisa Markera

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 1 (39), s. 15-29
Data publikacji online: 27 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.002.10897

Zamienione głowy ‒ transformacje i subwersje indyjskiego mitu

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 1 (39), s. 30-50
Data publikacji online: 27 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.003.10898

Pejzaże kultury

Muzyka bez nośnika?  Powietrze, chmury i strumienie oraz cyfry, taśmy i winyle w walce o pierwosłuch lub zapomnienie

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 1 (39), s. 51–67
Data publikacji online: 27 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.004.10899

Tańcząc w ciemnościach. Rosyjska kultura nieoficjalna w warunkach totalitaryzmu na przykładzie studia „Heptachor”

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 1 (39), s. 68-80
Data publikacji online: 27 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.005.10900

Wpływ teorii eugenicznych na kształtowanie koncepcji „narodu japońskiego"

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 1 (39), s. 81-100
Data publikacji online: 27 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.006.10901

Omówienia i rozbiory

Podzielony kraj albo (nie)równoległe historie niemieckich kinematografii

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 1 (39), s. 101-108
Data publikacji online: 27 sierpnia 2019

Przeciw „cyfrowym wiekom ciemnym”

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 1 (39), s. 109-114
Data publikacji online: 27 sierpnia 2019

Dźwięk, który nie brzmi

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 1 (39), s. 115-121
Data publikacji online: 27 sierpnia 2019

Od braci Lumière do postmodernizmu

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 1 (39), s. 122-128
Data publikacji online: 27 sierpnia 2019

Od kina atrakcji do gier z czasem

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 1 (39), s. 129-134
Data publikacji online: 27 sierpnia 2019