Od kina atrakcji do gier z czasem

Patrycja Włodek

Abstrakt

Jacek Ostaszewski, Historia narracji filmowej, Universitas, Kraków 2018, ss. 330.

References

Elsaesser T., Kino maszyna myślenia. Refleksje nad kinem epoki cyfrowej, przeł. M. Przylipiak et al., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018.

Przylipiak M., Kino stylu zerowego. Dwa- dzieścia lat później, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2018.

Szczekała B., Mind-game films. Gry z narracją i widzem, Narodowe Centrum Kultury Filmowej, Łódź 2018.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.