Dźwięk, który nie brzmi

Tomasz Misiak

Abstrakt

Rafał Mazur, Wielki Dźwięk nie brzmi. Daoistyczna praktyka dźwiękowa w kontekście wybranych nurtów współczesnej sztuki i filozofii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.