Przeciw „cyfrowym wiekom ciemnym”

Ewa Wójtowicz

Abstrakt

Piotr Marecki, Gatunki cyfrowe. Instrukcja obsługi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ss. 200.

References

Baumgärtel T., net.art. Materialien zur Netz-kunst, Verlag für moderne Kunst, Nürn- berg 1999.

Baumgärtel T., net.art 2.0. New Materials towards Net Art, Verlag für moderne Kunst, Nürnberg 2001.

Ghosh P., Googles Vint Cerf Warns of ‘Digital Dark Age’, BBC News, 13.02.2015, https://www.bbc.com/news/science-environment-31450389 (dostęp: 10.05.2019).

Keen A., Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, przeł. M. Bernatowicz, K. Topolska-Ghariani, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Piotrowski P., O horyzontalnej historii sztuki, „Artium Quaestiones” 2009, nr 20.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.