Podzielony kraj albo (nie)równoległe historie niemieckich kinematografii

Krzysztof Loska

Abstrakt

Andrzej Gwóźdź, Zaklinanie rzeczywistości. Filmy niemieckie i ich historie 1933–1949, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2018, s. 454.

References

Goral P., Cold War Rivalry and the Perception of the American West, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2014.

Gwóźdź A., Pochwała widzialności. Ze studiów nad niemiecką myślą filmową do

roku 1933, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1990.

Gwóźdź A., Technologie widzenia albo media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Universitas, Kraków 2004.

Gwóźdź A., Zaklinanie rzeczywistości. Filmy niemieckie i ich historie 1933–1949, Atut, Wrocław 2017.

Gwóźdź A. (red.), Filmorób, czyli kino nieustające Rainera Wernera Fassbindera, Rabid, Kraków 2005.

Gwóźdź A. (red.), Kino Hanny Schygulli, Atut, Wrocław 2015.

Gwóźdź A. (red.), Niemiecka myśl filmowa. Antologia 1: Niemcy do roku 1945. Republika Federalna Niemiec. Niemiecka Republika Demokratyczna, Szumacher, Kielce 1992.

Gwóźdź A. (red.), Współczesna niemiecka myśl filmowa. Antologia 2: Od projektora do komputera, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999.

Klejsa K., Pamięć lat nazizmu w kinie niemieckim lat 1946–1965, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.

Stanisławski K., Nowe kino niemieckie od 1962 roku do teraz, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 1998.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.