Wpływ teorii eugenicznych na kształtowanie koncepcji „narodu japońskiego"

Rafał Orzechowski

Abstrakt

Shaping the concept of the “Japanese people” was a complex process in which a branch of science called “eugenics” played a role. Galton’s theories in the late 19th and early 20th century gained great popularity in Europe and the USA. The Japanese, who at the end of the Sakoku period opened their borders, showed interest in the achievements of Western science. Eugenic theories have been known practically since the Meiji era, but their popularity depended on the internal situation and position in the international arena. Shaping the concept of “nation” required theoretical support, which was provided, among others considerations of Japanese eugenics regarding the category of “pure blood”.

Słowa kluczowe: eugenics, blood, nation, race, Meiji, Japan, konketsuji
References

Askew D., Oguma Eiji and the Construction of the Modern Japanese National Identity, „Social Science Japan Journal” 2001, vol. 4, no. 1, s. 111–116.

Bielawski M.Z., Higieniści. Z dziejów eugeniki, przeł. W. Chudoba, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014.

Bronofenbrenner M., Buttrick J.A., Population Control in Japan: An Economic Theory and Its Application, https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2849&context=lcp (dostęp: 6.08.2019).

Farkas I., The Japanese Nation Building in European Comparison, „Acta Asiatica Varsoviensia” 2013, no. 26.

Ichijo A., Kokugaku and an Alternative Account of the Emergence of Nationalism of Japan, „Nations and Nationalism” 2019, DOI: 10.1111/nana.12501.

Iida Y., Sources of Japanese identity: Modernity, Nationalism and World Hegemony, New York 1999.

Japan Apologises to Victims of Forced Sterilisation, https://www.theguardian.com/world/2019/apr/24/japan-apologises-to-people-forcibly-sterilised-under-defunct-eugenics-law (dostęp: 21.07.2019).

Kato M., Women’s Rights? The Politics of Eugenic Abortion in Modern Japan, Amsterdam University Press, Amsterdam 2009.

Katolo A.J., Eugenika i eutanazja w medycynie hitlerowskiej, Fundacja Instytut Globalizacji, Warszawa 2012.

Kojiki, czyli księga dawnych wydarzeń, przeł. W. Kotański, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.

Koikari M., Rethinking Gender and Power in the US Occupation of Japan, 1945–1952, „Gender & History” 1999, vol. 11, no. 2.

Kuroda T., Population Policies in Japan, „English Pamphlet Series” 1972, no. 78.

Marulewska K., Eugenika w świetle idei postępu. Rozważania wokół fundamentów filozoficznych, „Dialogi Polityczne” 2008, nr 10.

Moto-Sanchez M.M., Jizō, Healing Rituals, and Women in Japan, „Japanese Journal of Religious Studies” 2016, no. 43/2.

Piegzik M.A., U źródeł japońskiego nacjonalizmu i militaryzmu – doktryna kokutai w życiu politycznym Cesarstwa Japonii w latach 1867–1945, „Acta Universitatis Wratislaviensis.

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2018, nr 40/2.

Piwowarczyk J., Wobec nowego czasu. Z publicystyki 1945–1950, „Znak” 1985.

Reader I., Identity, Nihonjinron, and Academic (Dis)honesty, „Monumenta Nipponica” 2003, vol. 58, no. 1.

Robertson J., Biopower: Blood, Kinship, and Eugenic Marriage, w: J. Robertson (red.), A Companion to the Anthropology of Japan, Blackwell, Malden, MA 2005, s. 329–354.

Robertson J., Blood Talks: Eugenic Modernity and the Creation of New Japanese, „History and Anthropology” 2002, vol. 13, no. 3, s. 191–216.

Robertson J., Eugenics in Japan: Sanguinous Repair, w: A. Bashford, P. Levine (red.), The History of Eugenics, Oxford University Press, Oxford 2010.

Robertson J., Hemato-nationalism: The Past, Present, and Future of „Japanese Blood”, „Medical Anthropology” 2012, no. 31, s. 93–112.

Roebuck K., Japan Reborn: Mixed-Race Children, Eugenic Nationalism, and the Politics of Sex, Columbia University, 2015.

Smith A.D., Kulturowe podstawy narodów. Hierarchia, przymierze i republika, przeł. W. Usakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Sugalska I., Eugenika. W poszukiwaniu istoty niemieckiego totalitaryzmu, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2015.

Sugimoto Y., An Introduction to Japanese Society, Cambridge University Press, Cambridge–New York–Melbourne 2010.

Tsuchiya T., Eugenic Sterilizations in Japan and Recent Demands for An Apology: A Report, „Ethics and Intellectual Disability” 1997, vol. 3, no. 1.

Yamamoto K., The Myth of “Nihonjinron”, Homogeneity of Japan and Its Influence on the Society, CERS Working Paper 2015, https://cers.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/97/2016/04/The-myth-of-%E2%80%9CNihonjinron%E2%80%9D-homogeneity-of--Japan-and-its-infl uence-on-the-society-Kana-Yamamoto.pdf (dostęp: 17.02.2019).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.