Od obrazów (audiowizualnych) do postobrazów (hybrydycznych). Perspektywa teoretyczna

Piotr Zawojski

Abstrakt

The postmedia era forces us to rethink the status of a new generation of images and new postdigital imaging. Referring, inter alia, to the proposals of Ingrid Hoelzl and Rémi Marie, the article sketches a proposal for a theoretical approach to postimages as hybrid visual representations that arise as a result of the application of algorithmic procedures during their production. Postimages can be treated as a manifestation of a new paradigm of image culture in postantropocentric times, in which nonrepresentationalist approaches to digital image theory point to its ontogenetic methods of producing by “digital machines of vision.” Postimages become important reference points for the formation of a posthumanist order in which the symbiosis of man and machine becomes the foundation for the creation of a new pictorial paradigm based on algorithmic procedures that follows the photographic paradigm.

Słowa kluczowe: image, softimage, postimage, hybrids, new media
References

Badiou A., Byt i zdarzenie, przeł. P. Pieniążek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Baudrillard J., Słowa klucze, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.

Gieczys-Jurszo A., Jesteśmy u progu epoki biocybernetycznej reprodukcji. Rozmowa z prof. Zbigniewem Romańczukiem o tym, w jaki sposób współczesne media i nowoczesne technologie zmieniły malarstwo, w: J. Szczepanik (red.), Nowe pola obrazowania cyfrowe malarstwo. Na przykładzie „Grid” Zbigniewa Romańczuka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2015.

Hoelzl I., Marie R., Softimage: Towards a New Theory of the Digital Image, Intellect, Bristol–Chicago 2015.

Hoelzl I., Marie R., From Softimage to Postimage, „Leonardo” 2017, vol. 50, no. 1.

Isaacson W., Innowatorzy. O tym jak grupa hakerów, geniuszy i geeków wywołała cyfrową rewolucję, przeł. M. Jóźwiak, K. Krzyżanowski, M. Strąkow, Insignis, Kraków 2016.

Kelly  K.,  Nieuniknione.  Jak  inteligentne  technologie  zmienią  naszą  przyszłość,  przeł. P. Cypryański, Poltext, Warszawa 2017.

Lyotard J.-F., Foreword: After the Words, w: J. Kosuth, Art After Philosophy and After: Collected Writings, 1966–1990, MIT Press, Cambridge–London 1991.

Łukaszewicz-Alcaraz A., Ontologia i fenomenologia widzialności cyfrowej. O  abstrakcji geometrycznej w malarstwie, w: J. Szczepanik (red.), Nowe pola obrazowania cyfrowe malarstwo. Na przykładzie „Grid” Zbigniewa Romańczuka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2015.

Manovich L., Ku archeologii ekranu komputerowego, przeł. A. Piskorz, w: A. Gwóźdź (red.), Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, Universitas, Kraków 2001.

Manovich L., Siedem lub nawet osiem rzeczy, których możemy się nauczyć od Dzigi Wiertowa, by uczynić nowe media bardziej interesującymi, [brak tłum.], w: V. Kutlubasis-Krajewska, P. Krajewski (red.), Widok. WRO Media Art Reader. Numer 1. Od kina absolutnego do filmu przyszłości, Centrum Sztuki WRO, Wrocław 2009.

Mitchell W.J.T., Four Fundamentals Concepts of Image Science, w: J. Elkins (red.), Visual Literacy, Routledge, New York–London 2007.

Mitchell W.J.T., Image Science: Iconology, Visual Culture, and Media Aesthetics, University of Chicago Press, Chicago 2015.

Nacher A., Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

Remes J., Motion(less) Picture: The Cinema of Stasis, Columbia University Press, New York 2015.

Seta de G., Book Review. Ingrid Hoelzl, Rémi Marie: Softimage. Towards a New Theory of the Digital Image, „Social Media + Society” 2016, vol. 2, no. 3.

Wiertow D., Człowiek z kamerą. Wybór pism, przeł. T. Karpowski, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1976.

Wiesing L., Sztuczna obecność. Studia z filozofii obrazu, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.

Zawojski P., Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018.

Zawojski P., Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.

Zawojski P. (red.), Klasyczne dzieła sztuki owych mediów. Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów, Katowice 2015.

Zawojski P., Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.

Zawojski P., Teoria i estetyka fotografii cyfrowej. Wprowadzenie, w: Teoria i estetyka fotografii cyfrowej. Antologia, wybór, wprowadzenie i red. nauk. P. Zawojski, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2017.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.