The computer is not a tool to help us do whatever we do, it is what we do, it is the medium on which we work – Dene Grigar in conversation with Piotr Marecki

Dene Grigar,

Piotr Marecki

Abstrakt

The computer is not a tool to help us do whatever we do, it is what we do, it is the medium on which we work

Dene Grigar in conversation with Piotr Marecki

Transcribed and edited by Martyna Chmielińska

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.