Przegląd Kulturoznawczy,2019, Numer 2 (40), New materialism

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Rok wydania: 2019

Wydanie publikacji dofi nansowane przez Polską Akademię Nauk oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydanie publikacji jest wynikiem grantu nr 3bH15017583 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki realizowanego w latach 2017–2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Posthuman Micro-discourses: Locality and Post-media, Post-bodies and Post-technologies

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. VII–XI
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.007.10902

W kręgu idei

Hogweed vs. Sunroot: Zoēmachy of Soviet Postanthropocentrism

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. 135-150
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.008.10903

Non-human Actors in Their “Strongly Possible Worlds”. Constructions of Alternative Universes in Bio Art Projects

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. 151-180
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.009.10904

Empire of Signals: Techno-Ecology without Nature in Japan

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. 181-195
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.010.10905

How Can Body Be Abstracted?

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. 196-210
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.011.10906