Przegląd Kulturoznawczy,2019, Numer 3 (41)

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Rok wydania: 2019
Współpraca przy redakcji części tematycznej numeru: prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz

Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz przez Polską Akademię Nauk.

W kręgu idei

Sortuj według

Odwrócona ekonomia symboliczna protestu

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 253-270
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.014.11597

Art as counterpublics? Modes of resistance in contemporary culture

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 271-286
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.015.11598

Kultura Głuchych – kultura oporu. Rozwój amerykańskiej Kultury Głuchych i konsekwencje jej implementacji w Polsce

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 287-313
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.016.11599

Pejzaże kultury

Autorefleksja i postkolonializm w GRASSI Museum für Völkerkunde w Lipsku

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 314-328
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.017.11600

Alterka – waluta buntu? O warszawskiej społeczności „Wymiennik” używającej pieniądza lokalnego

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 329-345
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.018.11601

Praktyki oporu współczesnego teatru alternatywnego na przykładzie działań artystycznych i pozateatralnych Fundacji Barak Kultury

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 346-357
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.019.11602

Sztuka, nie ropa. Artystyczny aktywizm kolektywu Liberate Tate

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 358-372
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.020.11603

Omówienia i rozbiory

Nowe studia o niepełnosprawności w humanistyce (o książkach Rosemarie Garland-Thomson piszą tłumaczki: Katarzyna Ojrzyńska i Natalia Pamuła)

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 373-382
Data publikacji online: 29 listopada 2019

Obietnica studiów o niepełnosprawności. Na marginesie książki Jolanty Rzeźnickiej-Krupy Społeczne ontologie niepełnosprawności. Ciało, tożsamość, performatywność

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 383-394
Data publikacji online: 29 listopada 2019

Kulturoznawcze studia nad nadzorem

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 395-402
Data publikacji online: 29 listopada 2019

Sokrates patrzy w słońce (Junko Theresa Mikuriya, Historia światła. Idea fotografii)

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 403-409
Data publikacji online: 29 listopada 2019

„Nazywanie teraźniejszości”. Współczesny nomos a sprawa kolonialna według Achillego Mbembego (Achille Mbembe, Polityka wrogości. Nekropolityka)

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 410-418
Data publikacji online: 29 listopada 2019

Sztuka jedzenia. O smaku w granicach estetyki (Dorota Koczanowicz, Pozycja smaku. Jedzenie w granicach sztuki)

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 419-430
Data publikacji online: 29 listopada 2019